Rhaglen lawn

Full programme

 

Cyflwyniad i gyfraith gyhoeddus ac adolygiad barnwrol; Bil Cenedlaethau’r Dyfodol; Ymgynghori â’r cyhoedd ac atebolrwydd; Egwyddorion sylfaenol cynrychiolaeth; Cyfreitha strategol ar gyfer y sector gwirfoddol a grwpiau ymgyrchu; Cyfraith gyfansoddiadol a Llywodraeth Cymru; Gwneud yn siŵr bod cyfreithiau Cymru ar gael yn rhwydd; Cyfraith gyhoeddus yn y tribiwnlysoedd; Diwygio lles a’r heriau i wasanaethau cynghori yng Nghymru; Triniaeth gyfartal a lwfansau perthnasau; Cyfraith gyhoeddus a’r rheoleiddwyr

Introduction to public law and judicial review; The Future Generations Bill; Public consultation & accountability; The basic principles of representation; Strategic litigation for the voluntary sector & campaign groups; Constitutional law and the Welsh Government; Making the laws of Wales accessible; Public law in the tribunals; Welfare reform and the challenges for advice services in Wales; Equal treatment and kinship allowances.; Public Law and the regulators

Archebu ar-lein

Cardiff University Glamorgan Building, King Edward V11 Avenue, Cardiff CF10 3WT

http://booking.publiclawproject.org.uk/PLPWales2014.php